Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer

Kursen riktar sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om metoder och modeller för behovs- och riskbedömningar i utredningsarbete med barn, unga och deras familjer utifrån aktuell forskning.

Du får tillfälle att träna och kritiskt reflektera över standardiserade evidensbaserade bedömningsmetoder, diagnostiska instrument och över klinisk/erfarenhetsbaserade modeller och användningsområden.