Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om metoder och modeller för behovs- och riskbedömningar i utredningsarbete med barn, unga och deras familjer utifrån aktuell forskning. Du får tillfälle att träna och kritiskt reflektera över standardiserade evidensbaserade bedömningsmetoder, diagnostiska instrument och över klinisk/erfarenhetsbaserade modeller och användningsområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen