Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II

Frågor som avser fattigdom och välfärd är av avgörande betydelse för nära nog allt socialt arbete. I kursen presenteras en rad teoretiska såväl som empiriska perspektiv på fattigdoms- och välfärdsrelaterade frågor, detta med beaktande av både en nationell och internationell kontext.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd II är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper på ett av det sociala arbetets mest centrala områden. I kursen görs nedslag i sådant som har att göra med hur fattigdom och ekonomisk utsatthet samvarierar med olika fördelningspolitiska system, hur fattigdom och inkomstfördelning relaterar till ojämlik hälsa, den betydelse sådant som klass, kön och etnicitet har för fattigdom och ekonomisk utsatthet, mm. Under kursen möter du en rad olika föreläsare, men arbetar också i seminarieform tillsammans med lärare och övriga studenter.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar: 

  • Fattigdom och välfärd utifrån skilda empiriska och teoretiska perspektiv.
  • I vilken utsträckning och genom vilka mekanismer fattigdom och ekonomisk utsatthet samvarierar med fördelnings- och socialpolitiska system av olika slag.
  • Det institutionella ramverket för arbete med ekonomiskt bistånd i olika socialpolitiska kontexter. 
  • Hur fattigdom och ekonomiskt bistånd fördelas över klass, kön och etnicitet samt vilken typ av samhälleliga insatser som förstärker möjligheterna till socioekonomisk integration
  • Hur fattigdom och inkomstfördelning relaterar till ojämlik hälsa, ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

  I samband med avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för aktuella teoretiska och empiriska perspektiv på fattigdom
  • Analysera genom vilka mekanismer fördelningspolitik och socialpolitik samvarierar med fattigdom och behov av olika former av inkomststöd
  • Redogöra för hur fördelningspolitiska profiler, i ett internationellt perspektiv, påverkas av olika institutionella ramverk
  • Analysera olika former av interventioner utifrån evidensläge samt ur en professionell och socialpolitisk kontext
  • Tillämpa ovanstående kunskaper för att analysera olika gruppers skilda förutsättningar
    

  Undervisning

  Kursen består av a) sju (7) föreläsningar (+ kursintroduktion) samt b) fem (5) seminarier, där tre (3) knyter an till frågeställningar som behandlats under föreläsningarna och ett (2) fokuserar de kurspapers deltagarna ska författa. Med undantag för de två paperfokuserande seminarierna, är samtliga förlagda i direkt anslutning till de olika föreläsningarna. Inför seminarierna kan förberedelseuppgifter utöver den till tillfället särskilt anvisade litteraturen tillkomma. Sådana eventuella förberedelseuppgifter anslås via Athena ca en vecka före respektive seminarietillfälle.

  Examination

  Kursen examineras via ett skriftligt paper, där det står studenten fritt att välja ämne/tema som knyter an till sådant som behandlats under kursen. Exempel på sådana ämnen/teman kan vara ojämlik hälsa, fattigdom/ekonomisk utsatthet i olika grupper eller europeiska modeller för ekonomiskt bistånd. Därtill fordras närvaro och aktiv medverkan vid samtliga seminarier.

  Examinator

  Katarina Thorén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Samtliga litteraturlistor för institutionens kurser hittar du här: Kurser på avancerad nivå och fristående kurser 

  Föregående termins litteraturlista gäller även denna termin. 

 • Kontakt

  Kontakter sköts primärt via e-post till Katarina Thorén (katarina.thoren@socarb.su.se)