Go to this page on our english site

Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II

  • 7,5 hp

Kursen behandlar fattigdom och försörjningsproblem med utgångspunkt från såväl det praktiska arbetet med ekonomiskt bistånd som från de välfärdspolitiska sammanhang där marginaliseringsprocesser utvecklas. Fattigdomens utbredning och moderna gestaltning uppmärksammas utifrån relevanta samhällsförändringar, de socialpolitiska stödsystemens utformning och det sociala arbetets strategier inom ramen för socialbidragshanteringen. Skillnader i fattigdomens utbredning mellan socialpolitiska system lyfts såväl som mellan grupper inom dessa system.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen