Socialt arbete: Alkohol och narkotika II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och narkotikaområdet. Kursen syftar därutöver till att möjliggöra en kritisk analys av den komplexitet som kännetecknar alkohol- och narkotikaproblem samt de insatser som görs inom området i socialt arbete. Vidare behandlas betydelsen av brukarmedverkan och brukarperspektiv

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen