Socialt arbete: Barn och ungdomar II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att öka kunskaperna och förståelsen för sociala problem bland barn och unga och behandlar samtida forskning om den sociala barnavården. Teman som avhandlas är ansökningar och anmälningar till den sociala barnavården, tillgängliga stödinsatser samt faktorer som påverkar vilka som blir föremål för insatser i systemet. I kursen problematiseras centrala begrepp som barn och barndom, sociala problem, risk mm.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen