Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar utredande och stödjande samtalsmetoder i sociala barnavårdsutredningar, behovs- och åtgärdsbedömningar rörande barn genom helhetssyn på relevanta rättsliga, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt ansvar, befogenheter och barns rättigheter vid genomförandet av sociala barnavårdsinsatser baserade på frivillighet eller tvång

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen