Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser

 • 7,5 hp

Välkommen tillSocialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser: En kurs på avancerad nivå vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Halvfart.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Praktiskt socialt arbete integreras med socialvetenskaplig och kriminologisk teori, social utredningsmetodik och juridik och forskning om sociala arbetsmetoder. Ambitionsnivån är hög för att ge dig goda kunskaper för att utveckla dig själv i socialt utredningsarbete med normöverträdande unga. 

I kursen varvas teoretiska föreläsningar med praktiska tillämpningsövningar på seminarier. Vi anknyter till praktiskt socialt arbete till vilket vi knyter teorier som kan förklara eller skapa förståelse kring olika typer av normbrytande beteende, till exempel familjens betydelse, uppväxtmiljön och individuella egenskaper hos olika individer. Vi tillämpar olika metoder för utredning, bedömning och lösningsförslag för sådana sociala problem och problematiserar och reflekterar över hur lagstiftningen skapar dilemman för professionella socialarbetare i arbetet med normbrytande unga. 

 • Kursupplägg

  Kursens mål är att Du som student skall kunna:

  • Redogöra för och kritiskt analysera utredande och stödjande samtal i utredningar avseende normöverskridande ungdom,
  • Tillämpa och analysera specifika behovs- och åtgärdsbedömningar rörande normöverskridande ungdom utifrån en helhetssyn, samt
  • Visa insikt i både kunskaper om och konsekvenser av skillnader mellan straffrättsliga och socialrättsliga bedömningar avseende unga lagöverträdare och förmåga att förhålla sig till sådana skillnader i samband med val av sociala insatser mot unga lagöverträdare.

  Undervisning

  Du tränas i kritiskt och självkritiskt tänkande och reflektion under följande undervisningsformer:

  Föreläsningar
  Föreläsningarna ska fungera dels som kunskapsgenererande tillfällen, dels som stöd vid inläsning av kurslitteratur, strukturering av materialet och genomgång av begrepp. 

  Studieuppgifter i form av inlämningsuppgifter för seminarier och grupparbeten 
  Seminarier, inlämningsuppgifter och grupparbeten fungerar som interaktiva kunskapsutbyten mellan studenter, bearbetning av material och tillämpningsövningar

  Samtliga seminarier och inlämningsuppgifter är obligatoriska; kursen är inte klar innan samtliga uppgifter genomförts.

  Vad tidigare studenter sagt om kursen

  Ett tydligt uttryck i kursutvärderingarna under åren från studenter som genomgått kursen, är att de uppskattar den starka anknytningen mellan och integreringen av praktiskt socialt arbete, olika teorier och utredningsmetodik, behandlingsforskning och lagstiftningen som grund för hur olika dilemman uppstår och påverkar praktiskt socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom.

  Studenter med särskilda behov

  För studenter med särskilda behov av till exempel pedagogiskt eller annat studiestöd finns hjälp att få för att underlätta studierna.  Du hittar information om det här: Information om att studera med funktionsnedsättning

  Studentavdelningen på universitetet har en samordnare som du kan få hjälp av för ditt behov av stöd. Du måste ha ett intyg från läkare, psykolog eller en bedömning från en dyslexiutredning om att du har en varaktig funktionsnedsättning. Kontakta samordnaren och visa intyget. Samordnaren hjälper dig med ett intyg om rekommenderade stödåtgärder. Detta intyg visar du sedan för din kontaktperson på den institution där du studerar. 

  För att komma i kontakt med samordnaren och för att boka en tid mejlar du till Studentstöd (studentstod@su.se). Kontakta samordnare i god tid före kursstart.
   

  Examination

  Studentens egen aktivitet och närvarokrav

  Kursen bygger på genomförande av inlämningsuppgifter, peer reviews och aktiva deltagande när dessa görs, under och efter föreläsningar och nätbaserade seminarier under kursens gång. Lärandet består av aktivitet vid samtliga lärandetillfällen, genomförandet av inlämningsuppgifter och slutexaminerande hemtentamen. 

  För sent inlämnad inlämningsuppgift innebär underkänd och en ny uppgift delas ut i samråd med kursansvarig. För sent inlämnad slutexamination utan särskilda skäl innebär underkänt. Ny uppgift krävs för godkänt. 

  Examinator

  Examinator är kursansvarige och lärare på kursen, Michael Tärnfalk, som även attesterar i Ladok.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utöver litteraturen på litteraturlistan tilkommer även: Författningstexter, Barnkonventionen, propositioner m m. aktuella internationellt publicerade vetenskapliga artiklar tidskrifter.

 • Kontakt