Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar utredande och stödjande samtalsmetoder i såväl sociala utredningar som LUL-yttranden, sociala behovs- och åtgärdsbedömningar rörande normöverskridande ungdom genom att beakta helhetssyn ifråga om relevanta rättsliga, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt beaktar hur straffrättsliga bedömningar och skyddsintressen kommer till uttryck i lagstiftningen liksom de grunder för särbehandling av unga lagöverträdare som finns i lagstiftningen och hur socialrättsliga och straffrättsliga åtgärdsbedömningar skiljer sig åt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen