Go to this page on our english site

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser

  • 7,5 hp

Kursen behandlar utredande och stödjande samtalsmetoder i såväl sociala utredningar som LUL-yttranden, sociala behovs- och åtgärdsbedömningar rörande normöverskridande ungdom genom att beakta helhetssyn ifråga om relevanta rättsliga, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt beaktar hur straffrättsliga bedömningar och skyddsintressen kommer till uttryck i lagstiftningen liksom de grunder för särbehandling av unga lagöverträdare som finns i lagstiftningen och hur socialrättsliga och straffrättsliga åtgärdsbedömningar skiljer sig åt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen