Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor

Kursen presenterar aktuella teorier, forskning och levd erfarenhet om funktionsvariationer.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den belyser och diskuterar olika aktörers perspektiv på funktionsvariationer och funktionshinder. Kursen ger kunskaper som både ger möjligheter att utvecklas i ditt arbete och att ägna dig åt forskning inom området.

 • Kursupplägg

  Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper om livsvillkor för personer med funktionsvariationer. Kursen behandlar teoretiska perspektiv på funktionshinder, utvecklingen inom svensk och internationell välfärdspolitik, olika välfärdsmodeller och fördelningen mellan välfärdsstat, familj och marknad i ett internationellt perspektiv samt levnadsvillkor för personer med funktionshinder. 

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • Använda olika perspektiv och teorier i analys av verksamheter riktade till personer med funktionshinder.
  • Beskriva och problematisera olika välfärdsmodellers betydelse för utformning av stöd till personer med funktionshinder.
  • Redogöra för och problematisera funktionshindrades livsvillkor Kritiskt granska forskning inom området
    

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår fem obligatoriska diskussionsseminarier där valda delar av kurslitteraturen diskuteras samt ett obligatoriskt examinationsseminarium. Två föreläsningar ges av inbjudna brukarrepresentanter.

  Examination

  Examination av kursen sker dels genom deltagande i diskussionsseminarierna och examinationsseminariet, dels genom ett individuellt skriftligt arbete (paper).

  Examinator

  Kursen examineras av kursansvarig Ulla-Karin Schön.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Samma litteraturlista gäller som för föregående termin. 

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om kursen kan du kontakta kursansvarig via e-post; ullakarin.schon@socarb.su.se