Go to this page on our english site

Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor

  • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om socialt arbete med personer med normbrytande funktionsvariationer. Den behandlar hur välfärdssamhällets organisering påverkar livsvillkoren för personer med funktionsvariationer och tar upp hur funktionsvariationer inverkar på möjligheter till utbildning, arbete, familjeliv och boende över livsloppet. Kursen ger perspektiv på hur funktionsvariation samverkar med andra maktrelationer, som genus, etnicitet, klass, ålder och sexuell läggning, och problematiserar hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa delaktighet och inflytande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen