Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar aktuell kunskap och teoribildning om ledarskap, mentorskap, coaching och handledning i socialt arbete, samt lyfter metoder for att stödja kollegor och nyanställdas professionella utveckling. Lärandemodeller och lärandeprocesser analyseras utifrån professionens verksamhetsspecifika och organisatoriska ramar. Ansvar, befogenheter och nödvändiga kunskaper diskuteras i relation till deltagarnas uppgifter och uppdrag i organisationen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen