Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Brukarperspektiv i socialt arbete

 • 7,5 hp

Kursen behandlar aktuell forskning och teorier om brukarperspektiv och delaktighet. Den behandlar utvecklingen av brukarmedverkan både i Sverige och internationellt och ser på olika modeller för brukarmedverkan i dessa kontexter. Kursen beskriver och problematiserar olika modellers betydelse för inflytande och delaktighet i socialt arbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Teoretiska perspektiv på brukarperspektiv och delaktighet
  • Utvecklingen av brukarmedverkan inom svensk och internationell välfärdspolitik
  • Olika modeller för brukarmedverkan i ett nationellt och internationellt perspektiv
  • Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling och forskning

  Efter att du gått kursen förväntas du kunna:

  • Redogöra för och problematisera brukarperspektiv i socialt arbete
  • Använda olika perspektiv och teorier i analys av brukarperspektiv och delaktighet
  • Beskriva och problematisera olika modellers betydelse för utformning av brukarmedverkan i socialt arbete 
    

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår fem obligatoriska diskussionsseminarier då valda delar av kurslitteraturen diskuteras, en workshop samt ett obligatoriskt examinationsseminarium. Kurslitteratur som ligger till grund för respektive diskussionsseminarium är fetmarkerad i detaljschemat som du får av lärarna på kursen.

  Diskussionsseminarierna förbereds och leds gruppvis av kursdeltagarna.

   

  Examination

  Examination av kursen sker dels genom deltagande i diskussionsseminarierna och examinationsseminariet, dels genom ett individuellt skriftligt arbete (paper).

  Examinator

  Ulla-Karin Schön

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kontakt sker enklast via e-post: ullakarin.schon@socarb.su.se