Brukarperspektiv i socialt arbete, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar aktuell forskning och teorier om brukarperspektiv och delaktighet. Den behandlar utvecklingen av brukarmedverkan både i Sverige och internationellt och ser på olika modeller för brukarmedverkan i dessa kontexter. Kursen beskriver och problematiserar olika modellers betydelse för inflytande och delaktighet i socialt arbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen