Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete: migration och integration

  • 7,5 hp

Kursen behandlar förutsättningar för och konsekvenser av internationell migration och integration i Sverige. Den lyfter hur det sociala arbetet har svarat på migrationens utmaningar och vilka utmaningar som kvarstår. Kursen fokuserar migrationsprocesser i Sverige men sätter in migrationen i ett globalt perspektiv och går igenom migrationsmönster över tid, samt presenterar centrala aktörer och regelverk. Kursen tar upp olika integrations- och anpassningsstrategier och problem kopplade till dessa (t.ex. perspektiv på demokrati och kvinnors rättigheter). Kursen presenterar och tillämpar en rad teorier om t.ex. postkolonialism, transnationalism och rasism.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.