Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete: migration och integration

Kursen behandlar förutsättningar för och konsekvenser av internationell migration och integration i Sverige.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen tar upp hur det sociala arbetet har svarat på migrationens utmaningar och vilka utmaningar som kvarstår. Kursen fokuserar migrationsprocesser i Sverige men sätter in migrationen i ett globalt perspektiv och går igenom migrationsmönster över tid, samt presenterar centrala aktörer och regelverk. Kursen tar upp olika integrations- och anpassningsstrategier och problem kopplade till dessa (t.ex. perspektiv på demokrati och kvinnors rättigheter). Kursen presenterar och tillämpar en rad teorier om t.ex. postkolonialism, transnationalism och rasism.

 • Kursupplägg

  Kursen kommer att behandla förutsättningar och villkor för, samt konsekvenser av, migration och integration i Sverige med fokus på det sociala arbetets praktik, metoder och utmaningar. Vi tar även upp olika integrations- och anpassningsstrategier och problem/aspekter kopplade till dessa, som till exempel hedersrelaterad våld. Teoretiskt är kursen inbäddad i olika samhällsteoretiska perspektiv: postkolonialism, push and pull teorier, transnationalism, rasism och teorier om social marginalisering.

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • Beskriva migrationsprocesser över tid, samt den betydelse centrala aktörer och regelverk har.
  • Redogöra för och diskutera det sociala arbetets praktik, metoder och utmaningar när det gäller migration och integration.
  • Analysera problem/aspekter kopplade till integrations- och anpassningsstrategier.
  • Visa förmåga att redogöra för och reflektera kring samhällsteoretiska perspektiv: postkolonialism, push and pull teorier, transnationalism, rasism samt teorier om social marginalisering

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Information om kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering)vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan for misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära
  åtgärder.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Individuell hemskrivning.
  För sent inlämnad hemskrivning bedöms inte.

  Övriga kurskrav:
  Aktivt deltagande på samtliga seminarier enligt lärares anvisningar. Frånvaro från högst två seminarier kan kompenseras genom att ersättningsuppgifter, enligt lärarens anvisningar, lämnas in.

  Grund for kursens betyg:
  Kursbetyget baseras på resultatet på hemskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebar att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Examinator

  Renate Minas och Palle Storm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt