Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem

Kursen ger ett professionellt perspektiv på psykiska problem och människor med dessa problem.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens fokus är dels att förmedla forskningsbaserad kunskap om psykiska problems uppkomst och utveckling med tyngdpunkt på de professionellas hjälpande insatser, dels att introducera och diskutera erfarenhetsbaserade metoder i det sociala arbetet med personer med psykiska problem.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Psykiska problems definition, uppkomst och hantering i ett socialt perspektiv.
  • Kommunernas uppdrag i förhållande till psykiska problem i ett historiskt perspektiv.
  • Det sociala arbetets organisation och praktik avseende personer med psykiska problem.
  • Hur professionella kan utveckla hjälpande relationer med personer med psykiska problem.
  • Hur professionella kan analysera och förstå psykiska problems uppkomst på en individuell, social och samhällelig nivå.
  • Sociala metoder för att stödja personer med psykiska problem.

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenterna:

  • Kunna förstå och kritiskt analysera psykiska problems definitions- och uppkomstmekanismer ur ett socialt, ett samhälleligt och ett individuellt livshistoriskt perspektiv.
  • Utifrån kunskap om det sociala arbetets historia kunna urskilja det som utmärker vår tids organisation och praktik med avseende på arbetet och samarbetet med människor med psykiska problem.
  • Redogöra för och kritiskt värdera arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med människor med psykiska problem.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Examinator

  Alain Topor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Alain Topor (alain.topor@socarb.su.se)