Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem

  • 7,5 hp

Kursen ger ett professionellt perspektiv på psykiska problem och människor med dessa problem. Kursens fokus är dels att förmedla forskningsbaserad kunskap om psykiska problems uppkomst och utveckling med tyngdpunkt på de professionellas hjälpande insatser, dels att introducera och diskutera erfarenhetsbaserade metoder i det sociala arbetet med personer med psykiska problem.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.