Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger ett professionellt perspektiv på psykiska problem och människor med dessa problem. Kursens fokus är dels att förmedla forskningsbaserad kunskap om psykiska problems uppkomst och utveckling med tyngdpunkt på de professionellas hjälpande insatser, dels att introducera och diskutera erfarenhetsbaserade metoder i det sociala arbetet med personer med psykiska problem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen