Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt

 • 7,5 hp

Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt belyser livssituationen för äldre personer och olika perspektiv på äldre personers behov av stöd och hjälp i sin vardag. Kursen ger dig möjligheter att kunna utvecklas professionellt och att fördjupa dig inom forskning om äldre personer och äldreomsorg.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper om socialt arbete med äldre personer. Kursen behandlar aktuella teorier och begrepp inom socialt arbete med äldre personer, som delaktighet, självbestämmande, beslutsförmåga och aktivt medborgarskap. Kursen behandlar även aktuell forskning om hur lagstiftning och andra regelverk påverkar behovsbedömning och omsorgsinsatser riktade till äldre personer i ett jämförande nationellt och internationellt perspektiv, samt ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer inom det sociala arbetets fält. Kursen ger också fördjupande intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa äldre personers delaktighet och inflytande.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Aktuella teorier och begrepp inom socialt arbete med äldre personer
  • Hur samspelet mellan ålder och genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet påverkar äldre personers möjligheter till delaktighet och inflytande
  • Hur olika lagstiftningar och regelverk påverkar ansvarsfördelning och samarbete mellan aktörer inom det sociala arbetets fält 
  • Kritiska perspektiv på arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre personer 

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • Använda teorier och begrepp för att analysera arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre personer 
  • Analysera hur samspelet mellan ålder och genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet påverkar äldre personers möjligheter till delaktighet och inflytande
  • Analysera hur politisk styrning och arbetets organisering påverkar ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer inom det sociala arbetets fält 
  • Tillämpa kritiska perspektiv för att analysera arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre personer

  Examination

  Examination av kursen sker dels genom deltagande i diskussionsseminarier, dels genom ett individuellt skriftligt arbete (paper).

  Examinator

  Helene Brodin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Helene Brodin (helene.brodin@socarb.su.se)