Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med barns och familjers välfärd

Kursen är tänkt att vara en översiktlig introduktion till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på dess betydelse för socialt arbete.

Kursen består av tre delar.

I en första del behandlas den historiska kontexten och de politiska omständigheter som har legat till grund för den svenska välfärdsmodellen. Här tar vi upp avgörande områden inom den politiskt styrda ekonomin och välfärdspolicy, sociala rättigheter, arbetsmarknadsrelationer, könsaspekter på välfärdspolicyn, välfärdsstatens organisering och fördelningspolitiska frågor och förhållanden i den svenska välfärdsmodellen.

Den andra delen tar upp aktuella perspektiv på det sociala arbetet med barns välfärd, hur detta fält organiserats, karaktären hos insatser för barn och familjer samt konsekvenser av dessa.

I kursens tredje del behandlas våld i nära relationer och barns utsatthet för detta. I kursen undersöker vi den politiska bakgrunden till det sociala arbetet med våld i nära relationer, med speciellt fokus på barns utsatthet. Vi tar också upp hur forskningsfältet utvecklats inom området.

 • Kursupplägg

  För mer ingående beskrivning av kursens innehåll och förväntade studieresultat, se kursplanen för den termin då du ska gå kursen.

  Delkurser

  MOD3   Den svenska modellen 3, 5 hp.

  CHIL   Social barnavård i Sverige i ett internationellt perspektiv, 5 hp. 

  VIBU   Våld i nära relationer och barns utsatthet, 5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker på engelska

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

  Begränsningar

  I en examen får inte denna kurs överlappa kunskapsmässigt med andra delkurser/kurser med liknande innehåll.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se