Go to this page on our english site

Grundläggande utbildning i psykoterapi

  • 60 hp

Utbildningen riktar sig till socionomer i människovårdande yrkesarbete. Den syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt kan ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Kursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt orientering i kognitiv teoribildning. Kursen ges på halvfart under fyra terminer och består av teoretiska moment, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Mer information finns på institutionens webbplats.

ANSÖKAN

Särskild behörighet

För behörighet till utbildningen krävs: 1. Socionomexamen eller motsvarande. 2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen. 3. Under utbildningen skall deltagarna arbeta inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och ha möjlighet att bedriva kvalificerat behandlingsarbete med individer, par/familjer. Anmälan till kurs görs på www.antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna.

Observera! Det är också obligatoriskt att fylla i den digitala meritsammanställning direkt på institutionens hemsida www.socarb.su.se/grundpsykoterapi Ingen komplettering efter 15 april.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen