Offentlig granskning, 7,5 hp

Granskning är en viktig verksamhet och ett växande professionellt kompetensområde inom offentlig sektor. Granskning har också kommit att uppmärksammas allt mer inom olika vetenskapliga discipliner.

I denna kurs ges en introduktion till skilda offentliga granskningsverksamheter, såsom utvärdering, revision, tillsyn, uppföljning, jämförelser, rapportering och evidensbaserad politik. I kursen behandlas centrala teorier, begrepp och modeller inom området samt orsaker till granskningsverksamhetens utbredning. I kursen diskuteras också hur offentlig granskning, med fokus på framför allt utvärderingsverksamhet, kan och bör organiseras och styras.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination

Kursen examineras genom hemtentamen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen