Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig granskning

  • 7,5 hp

Granskning är en viktig verksamhet och ett växande professionellt kompetensområde inom offentlig sektor. Granskning har också kommit att uppmärksammas allt mer inom olika vetenskapliga discipliner.

I denna kurs ges en introduktion till skilda offentliga granskningsverksamheter, såsom utvärdering, revision, tillsyn, uppföljning, jämförelser, rapportering och evidensbaserad politik. I kursen behandlas centrala teorier, begrepp och modeller inom området samt orsaker till granskningsverksamhetens utbredning. I kursen diskuteras också hur offentlig granskning, med fokus på framför allt utvärderingsverksamhet, kan och bör organiseras och styras.