Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

National and Global Equality Policies: Goals and Instruments

Syftet med kursen är att analysera mål, problemkonstruktioner, strategier och verktyg i jämställdhets- och välfärdspolitiken i ett komparativt perspektiv.

Vi utgår från forskning om jämställdhetspolitik i de nordiska länderna och vidgar sedan perspektivet mot den globala scenen. Momentet kommer särskilt att uppmärksamma det växande samspelet mellan diskurs och politik på det nationella planet och de nya arenorna för beslutsfattande på både kontinental (t.ex. EU) och global nivå (t.ex. FN,Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken). Syftet är också att studera kvinnorörelsernas och andra icke-statliga organisationers (s.k. NGO:er) reaktioner på dessa nya utmaningar.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.