Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö, marknad och politik

Kursen ger en fördjupad inblick i hur politiska och ekonomiska processer och dynamiker både ger upphov till och bidrar till lösningar på miljöproblem.

Specifikt fokuserar kursen på frågor om marknads misslyckanden och externaliseringsproblem, marknadsekvilibrium och effektivitet, rational choice-modeller av ekonomisktagerande, välfärdsteorem, demokrati och miljöfrågor, policy-making och miljöfrågor, statens roll i miljöproblematiken, samt relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan i ett historiskt perspektiv.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information om kursen se den engelska sidan.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt