Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lag, kultur och samhälle i Asien

Kursen ger en introduktion till lagstiftning och dess relation till samhälle och kultur i Asien. Det primära syftet är att bättre förstå de sociala och kulturella sammanhang som lagen verkar i.

I tidigare forskning beskrivs detta vanligtvis som klyftan mellan abstrakta rättsprinciper och lagen i samspelet mellan platser, människor, institutioner och historier. Att enbart studera den formella lagen berättar inte hela historien om hur och under vilka villkor lagar produceras, föreställs eller görs meningsfulla.

Kursen kommer kritiskt att undersöka tidigare och nuvarande juridiska traditioner i Asien och juridisk pluralism i regionen. Den kommer att belysa begreppen lag, rättsstat och rättsligt medvetande genom fallstudier av Myanmar, Thailand, Filippinerna, Indonesien, Kina och Singapore. Genom att spegla komplexa religiösa, etniska och statsbaserade rättssystem, kommer kursen att utforska det intrikata förhållandet mellan samhällsutveckling, kultur, normer, praxis och juridiska institutioner.

Undervisningen sker på engelska. För ytterligare information se den engelska sidan.