Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsvetenskap på engelska III

Statsvetenskap III ger dig fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden. Kursen ger dig en orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor samt kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder.

Student sitter och läser.
Photo: Viktor Gårdsäter.

Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan. Kursen kan även läsas på svenska se: Statsvetenskap III (SVS003)