Statsvetenskap på engelska III, 30 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden: orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor inom ämnet statsvetenskap; kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder. Dessutom görs ett val mellan ett antal olika specialområden som syftar till dels en fördjupning, dels en relevant utgångspunkt för det självständiga arbetet. Inom ramen för en statsvetenskaplig undersökning skall vetenskapliga metoder och teorier användas för att belysa empiriska/teoretiska problem inom ämnet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen