Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation, 120 hp

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation ger både bredd och fördjupning och består av obligatoriska kurser som läses gemensamt. Programmet har en särskild tonvikt på breda yrkesförberedande kurser som syftar till att öka studenternas anställningsbarhet. Dessutom förstärks anställningsbarheten genom en obligatorisk yrkesförberedande praktik, på 30 hp, hos myndighet, företag eller organisation. Samtliga kurser i programmet ligger på avancerad nivå. Undervisningen sker på både svenska och engelska.

Ytterligare information: www.statsvet.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen