Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statsvetenskap I

Är du intresserad av samhällsfrågor och politik? Statsvetenskap ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.

För dig som är antagen HT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Statsvetenskapliga institutionen! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Information för dig som blivit antagen eller antagen med villkor till någon av våra kurser hittar du via länken nedan. Klicka på den kurs du är antagen till så får du information om registrering, lärplattform mm.

Läs mer på vår webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter som sitter vid ett bord och diskuterar.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Statsvetenskap är studiet av politik. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Kursen Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet och kunskaper om centrala politiska problem och begrepp. Undervisningen ska stimulera till egna analyser och en problematiserande hållning till politiska fenomen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Politisk teori, 7,5 hp
  Delkursen ger en introduktion till studiet av politisk teori. Kursen är tematiskt uppbyggd och fokuserar på centrala problemställningar och begrepp i såväl historiskt som samtida perspektiv. Teorier om bland annat demokrati, frihet, rättvisa, makt, den politiska betydelsen av kön, mångkulturalism och globalisering förklaras och diskuteras. Fokus i kursen ligger på självständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter och politisk-teoretisk argumentation.

  Svensk politik, 7,5 hp
  Delkursen ger en övergripande orientering om svensk politik med avseende på dess historia, politiska kultur, styrelseskick och institutioner. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia. Även det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas.

  Komparativ politik, 7,5 hp
  Delkursen ger en introduktion till komparativ politik som studiefält. Olika politiska system presenteras, diskuteras och jämförs. Frågor kring såväl identitet som nationalstaters position i ett globalt sammanhang diskuteras. Delkursen inkluderar en introduktion till komparativ metod samt källor till kunskaper om politiska system.

  Internationell politik, 7,5 hp
  Delkursen ger en introduktion till forskningsområdet internationell politik, internationella konflikter och internationellt samarbete. Teoretiska perspektiv och begrepp i studiet av internationell politik behandlas, liksom system- och aktörsperspektiv i analyser av internationell politik. Delkursen tar även upp internationella konflikter och samarbete i internationell politik under 1900-talet, samt utvecklingsfrågor och internationell politisk ekonomi. EU som global aktör, internationella organisationers uppbyggnad och arbetssätt, samt förändringstendenser i det internationella systemet, är också något som tas upp.

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Ta tillvara på alla möjligheter som finns

  Linnea Andersson Formgren läser fristående kurser i statsvetenskap och internationella relationer. Det bästa med statsvetenskap tycker hon är att ämnet är så brett men att du samtidigt har möjlighet att nischa dig mot specifika frågor.

  Möt våra lärare

  Frågor om makt står i centrum

  Maria Wendts forskning kretsar kring maktordningar och hur de fungerar i samhället. Det var en kurs om kön och politik som fick henne att fastna för statsvetenskap och överge journalisthögskolan.

  Bild på Maria Wendt.

  Berätta om din forskning!

  – Jag är intresserad av olika maktordningar och hur de fungerar i samhället. Särskilt sådana som framstår som naturliga och som till exempel bygger på kön och nationell identitet. Projektet jag arbetar med nu, tillsammans med min kollega Cecilia Åse, handlar om att undersöka hur olika europeiska länder hanterar förlusterna av egna soldater som dödats i internationell krigsföring i Afghanistan. Vi undersöker vilka föreställningar om nation, kön, maskulinitet, femininitet och hjälteskap som återskapas när våra samhällen ska försöka förklara och rättfärdiga varför de dött. Vad dör de för? Vad är människor beredda att dö för i dag? Det är några av frågorna vi ställer oss.

  Varför statsvetenskap?

  – Jag gick på journalisthögskolan och började läsa statsvetenskap vid sidan av. Jag hade egentligen inte tänkt fortsätta, men så fick jag möjlighet att gå en specialkurs om kön och politik med Maud Eduards och då fastnade jag. Jag har alltid varit intresserad av frågor om feminism och kopplingen mellan kön och makt och tyckte det var spännande att få möjlighet att studera dessa frågor djupare.

  Det som gör statsvetenskap så fascinerande är att frågor om makt står så tydligt i centrum. Maktrelationer skapas på många olika arenor inte bara i de politiska formella organen men även i parrelationer, i konsten, i familjen, inom företag, på skolor och så vidare.

  I statsvetenskap får man också möjlighet att fundera kring de stora frågorna, vad är demokrati, och vad betyder rättvisa, frihet och jämlikhet egentligen?

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Det roligaste med forskningen är att man väldigt ofta kommer på nya saker. Det är fascinerande att plötsligt få se saker man tagit för givet i ett helt nytt ljus. I undervisningen är det roligast att arbeta i seminarieform och känna att gruppen fungerar bra och det blir en kreativ plats där de som är med vågar analysera och tolka.

  Har du något råd till blivande studenter?

  - För många studenter är studierna något man genomför ensam men det blir så mycket mer givande om  man arbetar tillsammans. Läs tillsammans, diskutera det ni läst tillsammans och läs varandras texter - det är mina råd.

  Namn: Maria Wendt
  Titel: Docent
  Drömyrke som barn: Bibliotekarie

   

 • Kontakt