Statsvetenskap II, 30 hp

Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor.

Kursen ger dig kunskap om att kritiskt granska politiska fenomen. Dessutom får du välja mellan ett antal olika specialområden att fördjupa dig i.

Kursupplägg

Kursen består av fyra stycken delkurser.

Delkurser

Perspektiv på politik, 7,5 hp
Delkursen behandlar teorins roll i samhällsvetenskapliga studier och ger kännedom om inflytelserika teoretiska traditioner. Vidare ger kursen kännedom om hur teorier används och kommer till uttryck i empiriska studier. Syftet med kursen ar att ge insikter i hur teori påverkar ämnesval, formulering av forskningsfrågor, studiedesign samt vilket slags resultat som kan förväntas.

Att studera demokrati, 7,5 hp
Syftet med delkursen är att ge insikter om hur demokrati kan definieras, varför demokrati kan anses önskvärt, vilka demokratimodeller som existerar och hur demokrati kan förstås i olika politiska sammanhang, t.ex. i internationellt samarbete. Delkursen ger också kunskaper om hur och varför demokrati sprids, upprätthålls eller undergrävs i ett globalt perspektiv.

Specialkurs, 7,5 hp
Information om valbara specialkurser publiceras senast två månader före kursstart.

Specialkurs, 7,5 hp
Information om valbara specialkurser publiceras senast två månader före kursstart.

Undervisning

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

Examination

Samtliga kurser examineras genom skriftlig hemtentamen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen