Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statsvetenskap III

Statsvetenskap III ger dig fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden. Kursen ger dig en orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor samt kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder.

Tre studenter sitta och läser på en ipad.

Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.