Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statsvetenskap III

Statsvetenskap III ger dig fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden. Kursen ger dig en orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor samt kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Tre studenter sitta och läser på en ipad.

Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Statsvetenskapliga metoder, 15 hp
  Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om metoder som används inom statsvetenskaplig forskning. Kursen ger kunskap i såväl kvalitativ som kvantitativ metod, samt materialinsamlingsmetoder, forskningsdesign och vetenskapsteori.

  Seminarium med självständigt arbete, 15 hp
  Det självständiga arbetet utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Ämne för det självständiga arbetet väljs i samråd med delkursens handledare/seminarielärare.

  Undervisning

  I huvudsak består undervisningen av seminarier men det förekommer också föreläsningar.

  Examination

  Statsvetenskapliga metoder examineras genom en salstentamen och en individuell skriftlig uppgift. Seminarium med självständigt arbete examineras genom inlämningsuppgift i form av ett skriftligt självständigt arbete, ventilering av det skriftliga självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt