Statsvetenskap III, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden: orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor inom ämnet statsvetenskap; kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder. Dessutom görs ett val mellan ett antal olika specialområden som syftar till dels en fördjupning, dels en relevant utgångspunkt för det självständiga arbetet. Inom ramen för en statsvetenskaplig undersökning skall vetenskapliga metoder och teorier användas för att belysa empiriska/teoretiska problem inom ämnet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Kursupplägg

Kursen består av två stycken delkurser.

Delkurser

Statsvetenskapliga metoder, 15 hp
Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om metoder som används inom statsvetenskaplig forskning. Kursen ger kunskap i såväl kvalitativ som kvantitativ metod, samt materialinsamlingsmetoder, forskningsdesign och vetenskapsteori.

Seminarium med självständigt arbete, 15 hp
Det självständiga arbetet utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Ämne för det självständiga arbetet väljs i samråd med delkursens handledare/seminarielärare.

Undervisning

I huvudsak består undervisningen av seminarier men det förekommer också föreläsningar.

Examination

Statsvetenskapliga metoder examineras genom en salstentamen och en individuell skriftlig uppgift. Seminarium med självständigt arbete examineras genom inlämningsuppgift i form av ett skriftligt självständigt arbete, ventilering av det skriftliga självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen