Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsvetenskap III - kurspaket

Statsvetenskap III ger dig fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden. Kursen ger dig en orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor samt kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder. Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Tre studenter som går bredvid varandra på campus.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden: orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor inom ämnet statsvetenskap; kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder. Inom ramen för en statsvetenskaplig undersökning skall vetenskapliga metoder och teorier användas för att belysa empiriska/teoretiska problem inom ämnet.

 • Kursupplägg

  Kurspaketet består av två kurser om 15hp vardera:

  Terminsdel A-B:

  Statsvetenskapliga metoder (SVS031)
  Kursansvarig lärare: Ludvig Norman & Kåre Vernby

  Terminsdel C-D:

  Självständigt arbete i statsvetenskap för kandidatexamen (SVS032)
  Kursansvarig lärare: Jouni Reinikainen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Information om antagningsprocessen

  Antagningsprocess Statsvetenskap III HT23 (99 Kb)

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Kübra Demirkiran läser statsvetenskap på grundnivå

  Möt våra forskare

  Sanningssökandet - det roligaste med att vara forskare

  Sanningssökandet och möjligheten att få djupdyka i spännande ämnen är det som Eva Erman uppskattar mest med sitt jobb. Hennes forskning kretsar kring demokratiteori och filosofisk metod.

  Eva Erman
  Foto: privat.

  Berätta om din forskning!

  - Jag har två olika forskningsspår. Det första handlar om demokratiteori och framförallt global demokrati, alltså demokrati bortom staten. Jag forskar kring normativa frågor, dvs frågor om hur vi bör leva och organisera vårt samhälle, som till exempel: bör vi demokratisera EU, och i så fall, vilka aktörer bör vara med? I ett av mina forskningsprojekt undersöker jag hur civilsamhället kan bidra till att göra internationella organisationer mer demokratiska.

  Mitt andra forskningsspår är metod inom politisk filosofi. Det handlar om vilka metoder vi använder för att formulera normativa teorier och principer, som till exempel rättviseprinciper eller demokratiprinciper.  Kärnfrågan blir här inte vad rättvisa är utan hur vi kommer fram till vad rättvisa är.

  Varför blev det statsvetenskap?

  - Jag började läsa Beteendevetenskaplig linje på universitetet. I utbildningen ingick det att läsa socialantropologi  och jag trodde från början att jag skulle bli socialantropolog. Men när jag under ett seminarium insåg att socialantropologernas metod var sk. ’deltagande observation’, vilket går ut på att vara ”en fluga på en vägg”, så insåg jag att det inte var något för mig. När jag sedan började läsa statsvetenskap och framförallt grundkursen i politisk teori så var det som att hitta hem. Att få ägna sig åt frågor om vad vi bör göra, vad är rättvisa, vad är demokrati – det passade mig.

  Vad undervisar du för kurser?

  - Jag undervisar kurser i internationell politisk teori och demokratianalys. Jag handleder även studenter som skriver masteruppsats.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Det är sanningssökandet. Hela processen med att få djupdyka i ett ämne och sedan försöka hitta något som ingen kommit på tycker jag är otroligt kittlande och barnsligt rolig.

  Har du något råd till blivande studenter?

  - Gå efter passion och inte vad du tror är strategiskt lämpligt. Du ska hitta det som väcker ett genuint intresse hos dig. Var sedan beredd på att ägna tid i kunskapsinhämtandet. Det tar tid att lära sig saker och låt det göra det. Men stor kunskap krävs för att ens kunna utveckla ett kritiskt tänkande.


  Namn: Eva Erman
  Titel: professor
  Drömyrke som barn: stins (en sån som viftar med en skylt när tåget kan åka från stationen)

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare