Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning, 120 hp

Om utbildningen

Programmet vänder sig till studenter som i sina framtida karriärer vill arbeta med verksamhetsutveckling och styrning i såväl privat som offentlig sektor i varu- och tjänsteproducerande verksamhet i Sverige eller internationellt. Programmet ges på engelska och programbenämningen är ”Operations Management and Control”. Inga förkunskaper i ämnet krävs. Istället är den grundläggande programidén att samla studenter med lägst kandidatexamen från olika discipliner med det gemensamma intresset att driva förändrings- och rationaliseringsarbete inom sina respektive branscher. T ex ekonomer som vill arbeta med inköp och logistik i detaljhandeln, statsvetare med intresse för new public management i praktiken, läkare och sjuksköterskor som vill införa lean i vården, data- och systemvetare som vill designa IT-system för effektivare ledning av globala försörjningskedjor eller ingenjörer som vill lära sig driva produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt mera framgångsrikt.

Kurserna på programmet ger bland annat deltagarna redskap att analysera globala makrotrender och branscher i omvandling, designa flöden och processer som skapar värde för kunder och leda projekt och människor i förändring. För att tränas i affärsmanaskap ges även kurser i finansiell analys och ekonomistyrning. Den tredje terminen är valfri och möjliggör t ex utlandstudier.

Pedagogiken syftar till att öka studenternas teoretiska förståelse och problemlösningsförmåga genom case, rollspel, företagssimuleringar och projekt varvat med klassiska akademiska föreläsningar, seminarier och uppsatser.

Hur du skickar in ditt GMAT/ GRE-resultat:

Steg ett: Ladda upp ditt GMAT- eller GRE-resultat på ditt användarkonto på antagning.se eller skicka in en kopia på resultatet till:

Antagningsservice

FE 20101

839 87 Östersund

Steg två: Se till att ditt testcenter skickar ditt resultat till korrekt GMAT/ GRE-kod.

För mer information om anmälan och programöversikt se utbildningens webbsida.

Om ämnet: Företagsekonomi

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig att du kan analysera, tolka och förändra samt har en mångsidig bild av din omvärld. Det handlar även om hur du ser på dig själv och din plats i samhället och världen vi vill att du ska reflektera och ifrågasätta med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer. Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. De frågor som behandlas är användbara inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vi på Företagsekonomiska institutionen har en bred definition av ämnet och försöker ständigt utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av utbildningar. Vi erbjuder bland annat program inom reklam och PR samt företagsekonomi med statsvetenskap eller språk. Allt för att du som student ska vara väl förberedd för arbete på en marknad i ständig förändring som kräver flexibilitet, kreativitet och bred kunskap.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet företagsekonomi ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vanliga yrken för företagsekonomer är: marknadsförare, ekonomichef, personalchef, försäljningschef, revisor, controller, finansanalytiker, konsult och egen företagare.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Utbildningsansvarig institution

Företagsekonomiska institutionen