Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik inom översättning

Kursen ger dig möjlighet att prova på att översätta eller arbeta med uppgifter som har anknytning till översättning under handledning av en yrkesverksam översättare, projektledare eller motsvarande person.

 • Kursupplägg

  • Praktiken ska förläggas till ett företag, en myndighet eller en institution. En handledare utses på praktikplatsen.
  • Praktiken är tänkt att motsvara fyra veckors heltidsarbete på praktikplatsen.
  • Du ska själv planera din praktik och söka en lämplig praktikplats. Denna måste vara godkänd av praktikansvarig innan praktik får påbörjas.
  • Det är därför inte lämpligt att välja en praktikplats där du är den enda som arbetar med översättning och språkfrågor eller att göra praktik i det egna företaget. Det måste finnas en namngiven handledare utsedd på praktikplatsen, som kan ge dig råd och vägledning i yrkesrelaterade frågor för att praktikplatsen ska kunna godkännas av TÖI.

  VT22 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA007 Praktik inom översättning (308 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning