Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik inom tolkning

Kursen innehåller praktik som har anknytning till tolkning som yrkesverksamhet. Du får möjlighet att tolka eller arbeta med uppgifter som har anknytning till tolkning (dock inte skriftlig översättning).

Du får handledning från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Din praktik ska förläggas till ett företag, en myndighet eller en institution, och motsvarar fyra veckors heltidsarbete på praktikplatsen.
 

 • Kursupplägg

  Du planerar din praktikperiod tillsammans med kursansvarig lärare på TÖI. För att påbörja praktikperioden måste avtal mellan arbetsplats, TÖI och dig som student vara undertecknat. Som student följer du givetvis samma regler för tystnadsplikt och sekretess som yrkesverksamma tolkar.

  Du får ett antal kursuppgifter att genomföra under praktikperioden, som ska redovisas på universitetet när praktikperioden är klar. Uppgifterna handlar om att observera och beskriva olika tolktekniker, reflektera kring etiska dilemman i tolkuppdrag, resonera kring det praktiska terminologiarbetet m.m.

  Praktikperioden motsvarar 4 veckors heltidsarbete och kan vid behov genomföras på deltid. Du har en kontaktperson på arbetsplatsen och en handledare på universitetet. Dessa gör regelbundna avstämningar under praktikperioden.

  HT21 Kursbeskrivning, betyg, litteratur TTA008 Praktik inom tolkning (228 Kb)

  Undervisning

  • Praktiken ska förläggas till en arbetsplats utanför universitetet. Du kommer att handledas av tolklärare på TÖI.
  • Du måste delta i ett obligatoriskt introduktionsseminarium innan praktikperioden påbörjas samt ett obligatoriskt redovisningsseminarium efter praktikperiodens slut.
  • Praktiken genomförs under terminstid.

  För mer detaljerad information, se till kursbeskrivningen under Kursupplägg.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning