Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik inom tolkning

 • 7,5 hp

Kursen innehåller praktik som har anknytning till tolkning som yrkesverksamhet. Du får möjlighet att tolka eller arbeta med uppgifter som har anknytning till tolkning (dock inte skriftlig översättning).

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du får handledning från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Din praktik ska förläggas till ett företag, en myndighet eller en institution, och motsvarar fyra veckors heltidsarbete på praktikplatsen.
 

 • Kursupplägg

  Du planerar din praktikperiod tillsammans med kursansvarig lärare på TÖI. För att påbörja praktikperioden måste avtal mellan arbetsplats, TÖI och dig som student vara undertecknat. Som student följer du givetvis samma regler för tystnadsplikt och sekretess som yrkesverksamma tolkar.

  Du får ett antal kursuppgifter att genomföra under praktikperioden, som ska redovisas på universitetet när praktikperioden är klar. Uppgifterna handlar om att observera och beskriva olika tolktekniker, reflektera kring etiska dilemman i tolkuppdrag, resonera kring det praktiska terminologiarbetet m.m.

  Praktikperioden motsvarar 4 veckors heltidsarbete och kan vid behov genomföras på deltid. Du har en kontaktperson på arbetsplatsen och en handledare på universitetet. Dessa gör regelbundna avstämningar under praktikperioden.

  HT20 Kursbeskrivning, betyg, litteratur TTA008 Praktik inom tolkning (300 Kb)

  Undervisning

  • Praktiken ska förläggas till en arbetsplats utanför universitetet. Du kommer att handledas av tolklärare på TÖI.
  • Du måste delta i ett obligatoriskt introduktionsseminarium innan praktikperioden påbörjas samt ett obligatoriskt redovisningsseminarium efter praktikperiodens slut.
  • Praktiken genomförs under terminstid.

  För mer detaljerad information, se till kursbeskrivningen under Kursupplägg.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i juni) (230 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt