Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Anteckningsteknik

Delkursen ägnas åt systematiska färdighetsövningar i anteckningsteknik för tolkar i offentlig sektor. Du deltar i minnesövningar och undervisning i tekniska grepp kring anteckningsteknik.

Under kursen används i huvudsak autentiskt övningsmaterial. Kursen utvecklar din förmåga att utveckla och analysera din egen anteckningsteknik samt redskap för att identifiera egna behov av ytterligare kunskap för att ta ansvar för den egna fortsatta kunskapsutvecklingen och färdighetsinlärningen ifråga om anteckningsteknik som stöd.

Målet med kursen är att bidra till att förbättra minneskapaciteten, den muntliga reproduktionen och höja tolkningens kvalitet. I kursen ingår även teoretiska respektive praktiska grunder kring anteckningsteknikens framväxt och potential som övningsmetod.