Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar

  • 7,5 hp

Kursen riktar sig främst till dig som har tidigare erfarenhet av teckenspråkstolkning och tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.