Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig främst till dig som har tidigare erfarenhet av teckenspråkstolkning och tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen