Översättning II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ger teoretiska och etiska perspektiv på översättning och förmåga att analysera, arbeta med och bedöma olika textgenrer. Du får också träning i framförallt facköversättning. Du översätter antingen till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk. Språkundervisning ingår inte i kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen