Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterär översättning och redaktörsarbete

Kursen startar höstterminen 2021 med översättning från engelska eller franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val.

Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift – en engelsk- eller franskspråkig novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

Dessutom ger du under seminariediskussionerna relevant och konstruktiv kritik på dina medstudenters översättningar ur ett redaktörsperspektiv. När den färdiga översättningen lämnas in efter kursens slut, ska den även åtföljas av en längre översättningsvetenskaplig kommentar.