Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterär översättning och redaktörsarbete

Kursen startar höstterminen 2021 med översättning från källspråken engelska eller franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val.

Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift – en engelsk- eller franskspråkig novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

Dessutom ger du under seminariediskussionerna relevant och konstruktiv kritik på dina medstudenters översättningar ur ett redaktörsperspektiv. När den färdiga översättningen lämnas in efter kursens slut, ska den även åtföljas av en längre översättningsvetenskaplig kommentar.

Vi ger kursen på distans HT21, med källspråk engelska (sökkod SU-21646) eller franska (sökkod SU-21647).

Urval, arbetsprov och antagning, se Mer information, nedan.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med litteratur, betygskriterier TTA256 Litterär överättning och redaktörsarbete (336 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges på halvfart och sker i form av föreläsningar och seminarier koncentrerade till fem tillfällen (torsdag–fredag) under terminen. Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Mer information

  Urval, arbetsprov och antagning

  Urvalet till utbildningen baseras på ett arbetsprov, där du översätter ett avsnitt på ca 1000 ord till svenska ur den engelsk- eller franskspråkiga text som du tänker arbeta med under kursen. Källtexten ska omfatta ca 6000 ord och får inte tidigare vara översatt till svenska. I det översatta avsnittet ska du även välja ut två centrala översättningsproblem och beskriva dem i översättningsvetenskapliga termer (ca 300 ord per problem).

  • Mejla arbetsprovet uppdelat på två filer till Elisabeth Bladh senast den 10 maj 2021. elisabeth.bladh@su.se
  • Den ena filen ska vara en pdf-fil med källtexten och den andra filen ska vara en word-fil med din översättning och översättningsvetenskapliga kommentar.
  • Ange Arbetsprov­ HT21” i ärenderaden och ditt namn i texten i mejlet och i worddokumentet.
  • Glöm inte att du, förutom att skicka in arbetsprovet, måste söka utbildningen via antagning.se senast 15 april 2021.

  Efter avslutad kurs kommer du att ha möjlighet att skicka din översatta novell eller essä till Aspekt förlag för eventuell utgivning i bokform (se https://aspekt.se/pendang/). Mer information om denna möjlighet kommer att ges i samband med kursstarten.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  ledig