Översättning - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen utgör sista terminen av översättarutbildningen på grundnivå. Den består av ett examensarbete i översättning på 15 hp, inklusive uppsatsseminarier, en obligatorisk kurs med teoretisk ämnesfördjupning på 7,5 hp och en valbar delkurs 7,5 hp. Genom att läsa kandidatkursen uppfyller du ett av kraven för kandidatexamen. Det andra kravet är att du ska ha totalt 180 hp i form av avslutade kurser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen