Go to this page on our english site

Översättning - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen utgör sista terminen av översättarutbildningen på grundnivå. Den består av ett examensarbete i översättning på 15 hp, inklusive uppsatsseminarier, en obligatorisk kurs med teoretisk ämnesfördjupning på 7,5 hp och en valbar delkurs 7,5 hp. Genom att läsa kandidatkursen uppfyller du ett av kraven för kandidatexamen. Det andra kravet är att du ska ha totalt 180 hp i form av avslutade kurser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen