Teckenspråkstolkning - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper om teckenspråkstolkning och ökade praktiska färdigheter i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska i båda riktningarna. Du skriver också ett självständigt examensarbete inom översättningsvetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen