Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråkstolkning - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper om teckenspråkstolkning och ökade praktiska färdigheter i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska i båda riktningarna. Du skriver också ett självständigt examensarbete inom översättningsvetenskap.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.