Tolkning – kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen omfattar ett examensarbete i tolkning på 15 hp och två obligatoriska delkurser på sammanlagt 15 hp. De två delkurserna utgör en teoretisk ämnesfördjupning. Genom att läsa kandidatkursen och skriva ditt examensarbete uppfyller du ett av kraven för kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen