Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning – kandidatkurs

Kursen omfattar ett examensarbete i tolkning på 15 hp och två obligatoriska delkurser på sammanlagt 15 hp. De två delkurserna utgör en teoretisk ämnesfördjupning. Genom att läsa kandidatkursen och skriva ditt examensarbete uppfyller du ett av kraven för kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning.

Kursen omfattar ett examensarbete i tolkning på 15 hp och två obligatoriska delkurser på sammanlagt 15 hp. De två delkurserna utgör en teoretisk ämnesfördjupning. Genom att läsa kandidatkursen och skriva ditt examensarbete uppfyller du ett av kraven för kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.