Tolkning i offentlig sektor II, arabiska, 30 hp

Om kursen

Den här kursen, som ges ht 19 i Stockholm och vt 20 i Lund, riktar sig till dig som gått kursen Tolkning i offentlig sektor I och ger praktisk och teoretisk förståelse av tolkning som social interaktion, som kognitiv process och som yrkesverksamhet. Kursen, som sträcker sig över två terminer, innehåller färdighetsövningar där du använder olika tolkningstekniker i olika kontexter. Du tränar också på terminologiarbete inom det sociala området, arbetsmarknadsområdet och inom sjukvård och rättsväsen. Du fördjupar dina insikter i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning och fördjupar dina färdigheter i och kunskaper om kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar samt simultan viskningstolkning. Du övar också på monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). I övningarna är det ena språket svenska och det andra språket arabiska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen