Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning i offentlig sektor II, dari

 • 30 hp

Den här kursen riktar sig till dig som gått kursen Tolkning i offentlig sektor I och ger praktisk och teoretisk förståelse av tolkning som social interaktion, som kognitiv process och som yrkesverksamhet.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

.

 • Kursupplägg

  • Kursen, som sträcker sig över två terminer, innehåller färdighetsövningar där du använder olika tolkningstekniker i olika kontexter.
  • Du tränar också på terminologiarbete inom det sociala området, arbetsmarknadsområdet och inom sjukvård och rättsväsen.
  • Du fördjupar dina insikter i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning och fördjupar dina färdigheter i och kunskaper om kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar samt simultan viskningstolkning.
  • Du övar också på monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). I övningarna är det ena språket svenska och det andra språket dari.

  Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

  HT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk 1 Yrkesetik och professionskunskap II (320 Kb)

  HT20 Kursbeskriv., med litt., betyg TTA521–526 dk 3 Tolkningsteknik och övningar III (354 Kb)

  Delkurser

  Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp

  Delkursen ger en översikt över översättningsvetenskapens historiska utveckling samt ger en inblick i olika teorier om tolkning och deras koppling till praktisk verksamhet. Dessutom ägnas delkursen åt etiska frågor och fördjupade etiska reflektioner om tolkyrket. Delkursen behandlar regelverk och normer för tolkyrket samt de olika tolkteknikerna och deras användningsområden.

  Grundläggande terminologi II, 3,5 hp

  Delkursen ger fördjupade metodiska och teoretiska insikter i terminologilära och terminologiskt arbete. Delkursen kan läsas vid annat lärosäte.

  Terminologi i praktiken II, 4 hp

  Delkursen ägnas i huvudsak åt praktiskt terminologiarbete för tolkar. Delkursen ger också förtrogenhet med terminologihjälpmedel för tolkar.

  Tolkningsteknik och övningar III, 7,5 hp

  Delkursen ägnas i huvudsak åt fördjupade färdighetsövningar i tolkning mellan svenska och det andra språket genom både kort konsekutiv och simultan viskningstolkning samt växling mellan dessa tolkningstekniker. Studenten förvärvar fördjupade kunskaper i och om tolkning, framför allt dialogtolkning, särskilt inom hälso- och sjukvårdens område, men även inom andra områden som socialväsende eller arbetsmarknad. I delkursen ingår även fördjupat arbete med anteckningsteknik för tolkar samt övningar i att beskriva och analysera tolkad interaktion.

  Tolkningsteknik och övningar IV, 7,5 hp

  Delkursen ägnas åt avancerade färdighetsövningar i tolkning mellan svenska och det andra språket genom både kort konsekutiv och simultan viskningstolkning samt tolkning från text till tal (prima vista-tolkning). Studenten fördjupar sina kunskaper i och om tolkning, särskilt den tolkning som förekommer inom rättsvårdande institutioner men även inom andra områden som socialväsende eller arbetsmarknad. I delkursen ingår även avancerat arbete med anteckningsteknik för tolkar samt övningar i att beskriva och analysera tolkad interaktion.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i juni) (230 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt