Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning i offentlig sektor II, persiska

  • 30 hp

Den här kursen riktar sig till dig som gått kursen Tolkning i offentlig sektor I och ger praktisk och teoretisk förståelse av tolkning som social interaktion, som kognitiv process och som yrkesverksamhet. Kursen innehåller färdighetsövningar där du använder olika tolkningstekniker i olika kontexter. Du tränar också på terminologiarbete inom det sociala området, arbetsmarknadsområdet och inom sjukvård och rättsväsen. Du fördjupar dina insikter i de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning och fördjupar dina färdigheter i och kunskaper om kort konsekutivtolkning med och utan anteckningar samt simultan viskningstolkning. Du övar också på monologtolkning, dialogtolkning och distanstolkning (via bildskärm och/eller telefon). I övningarna är det ena språket svenska och det andra språket persiska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.