Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Facköversättning II

  • 7,5 hp

Kursen är en fördjupning inom facköversättning som yrkesverksamhet. Den behandlar översättning av centrala typer av ekonomiska och juridiska facktexter med strategier anpassade till målgrupp, genre och syfte. Du tränas i att med översättningsteoretisk förankring redogöra för och diskutera de drag i översättningsprocessen som kräver särskild uppmärksamhet vid översättning av ekonomiska och juridiska facktexter. Kursen ger dig också färdigheter i att kritiskt granska och värdera relevant information för yrkesmässig facköversättningsverksamhet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.