Facköversättning II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en fördjupning inom facköversättning som yrkesverksamhet. Den behandlar översättning av centrala typer av ekonomiska och juridiska facktexter med strategier anpassade till målgrupp, genre och syfte. Du tränas i att med översättningsteoretisk förankring redogöra för och diskutera de drag i översättningsprocessen som kräver särskild uppmärksamhet vid översättning av ekonomiska och juridiska facktexter. Kursen ger dig också färdigheter i att kritiskt granska och värdera relevant information för yrkesmässig facköversättningsverksamhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen