Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektarbete inom översättning

  • 7,5 hp

Kursen ger dig möjlighet att arbeta med ett individuellt översättningsprojekt under handledning av en yrkesverksam översättare, språkgranskare, projektledare eller motsvarande person. Projektarbetet kan knytas till ett företag, en myndighet eller en institution. Det kan också genomföras i samverkan med en enskild översättare. Du planerar självständigt ditt projekt och söker en lämplig samarbetspartner för det. Översättningsprojektet ska vara av avancerad karaktär och vara av värde för din profilering för framtida yrkesverksamhet som översättare. Projektet genomförs under fem veckor på heltid eller tio veckor på halvtid. En preliminär projektplan ska upprättas mellan dig och den valda samarbetspartnern. Projektplanen ska godkännas av kursansvarig lärare innan projektperioden påbörjas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.