Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektarbete inom översättning

Kursen ger dig möjlighet att arbeta med ett individuellt översättningsprojekt under handledning av en yrkesverksam översättare, språkgranskare, projektledare eller motsvarande person. Projektarbetet kan knytas till ett företag, en myndighet eller en institution. Det kan också genomföras i samverkan med en enskild översättare.

Du ska självständigt planera sitt projekt och söka en lämplig samarbetspartner för det. Översättningsprojektet ska vara av avancerad karaktär och vara av värde för din profilering för din framtida yrkesverksamhet som översättare.

Kursen ingår som valbar delkurs/kurs i Masterprogram i översättning.

Masterprogram i översättning (HÖVMO)