Fackspråk och terminologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi. Skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk tematiseras ur olika synvinklar, och strukturella, stilistiska och funktionella kännetecken för fackspråk behandlas. Särskilt fokus läggs på ekonomins och juridikens teknolekter. Vidare behandlas terminologilärans och terminologiarbetets grunder och du lär dig skapa termordlistor inom ekonomi och juridik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen