Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undertextning

Kursen ger dig färdighet i att undertexta, samt segmentera och tidskoda, ett urval av genrer inom film och teve. Du får kunskaper om vilka metoder och strategier som används inom olika genrer för att lösa olika översättningsproblem utifrån mediets begränsningar.

Kursen ger dessutom teoretiska kunskaper om undertextning som en form av medieöversättning. Du får även veta mer om undertextningens normer, historia och semiotiska kontext. Kursen har sin teoretiska bas inom översättningsvetenskap och filmvetenskap och ger kunskaper om undertextning i teori och praktik.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA621 Undertextning (288 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 4) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (683 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se Kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning – Tolkning och översättning
  Utbildningsadministration – Tolkning och översättning