Undertextning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger dig färdighet i att undertexta, samt segmentera och tidskoda, ett urval av genrer inom film och teve. Du får kunskaper om vilka metoder och strategier som används inom olika genrer för att lösa olika översättningsproblem utifrån mediets begränsningar. Kursen ger dessutom teoretiska kunskaper om undertextning som en form av medieöversättning. Du får även veta mer om undertextningens normer, historia och semiotiska kontext. Kursen har sin teoretiska bas inom översättningsvetenskap och filmvetenskap och ger kunskaper om undertextning i teori och praktik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen