Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning och samhälle

Kursen består av tre moment: översättningens historia, översättningsmarknaden och översättningsetik. Samtliga moment utgår från ett diakront perspektiv och diskuterar etiska frågorrelaterade till översättningsområdet.

 • Momentet översättningens historia ger en inblick i hur översättningsverksamheten fungerat som en språkformande kraft i det svenska samhället.
 • Momentet översättningsmarknaden ger en överblick över hur den svenska översättningsmarknaden för både skönlitterära texter och facktexter utvecklats och fungerar idag.
 • Momentet översättningsetik diskuterar etiska förhållningssätt för aktörer verksamma inom översättningsområdet.
 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA622 Översättning och samhälle (387 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning